Politiek kan aan de slag met resultaten van onderzoek
naar waarden en normen in het onderwijs

De staatssecretarissen Adelmund (onderwijs) en Vliegenthart (volksgezondheid) kregen op 13 november de resultaten aangeboden van het waarden en normen onderzoek, dat werd uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam.
Het onderzoek werd verricht voor de Stichting Jeugdinformatie Nederland. Voorzitter Hans de Boer attendeerde de politici op de practische waarde van het grootschalige veldonderzoek. In haar reactie merkte staatssecretaris Adelmund op dat leraren niet zijn opgeleid voor de functie van maatschappelijk werker of therapeut. Door het tekort schieten van de opvoeding van ouders dreigen zij echter wel in die rollen terecht te komen. Naar haar mening dient de overheid te komen tot een krachtiger en meer integraal jeugdbeleid. Staatssecretaris Vliegenthart gaf aan dat die intentie ook is vastgelegd in het regeeraccoord: er is een reservering gedaan van vierhonderd miljoen gulden.

Naar samenvatting onderzoek basisonderwijs
(Studielandschap / rubriek artikelen)

Naar samenvatting onderzoek voortgezet onderwijs
(Studielandschap / rubriek artikelen)

Terug naar het Nieuws archief