Psychologie en morele opvoeding

Nieuw artikel van Marvin Berkowitz en John Grych

Marvin W. Berkowitz and John H. Grych* publiceerden onlangs een artikel onder de titel 'Fostering Goodness: Teaching Parents to Facilitate Children's Moral Development'. Daarin scheppen zij om te beginnen orde in de veelheid van psychologische benaderingen, die een rol spelen bij de vraag naar de morele ontwikkeling van kinderen. Elke benadering blijkt een eigen belichting en voorkeur op te leveren, tussen de uitersten van 'waardenoverdracht' en 'waardenontwikkeling'.

De auteurs bespreken vervolgens een achttal relevante sleutelbegrippen, te weten: social orientation, self-control, compliance, self-esteem, empathy, conscience, moral reasoning, altruism. Deze begrippen worden nader uitgelegd en in direct verband gebracht met de opvoedingssituatie thuis.
In de tweede helft van het artikel worden concrete adviezen gegeven voor de opvoedingspraktijk. Deze adviezen gelden in principe ook in de schoolse situatie.
Het artikel is niet alleen zeer helder geschreven, het geeft de lezer een praktische greep op de belangrijkste psychologische aandachtspunten van de morele opvoeding. Kortom: een aanrader voor lezers die op zoek zijn naar aangrijpingspunten voor de opvoedingspraktijk.

* Beide auteurs zijn werkzaam aan de Marquette University in Milwaukee.
Berkowitz (een vroegere medewerker van Kohlberg), staat internationaal bekend om zijn specialiteit: de psychologie van de morele ontwikkeling.

Terug naar de rubriek Achtergronden