Inhoud Reviewstudie

'De pedagogische functie van het onderwijs'

P. Vedder & W. Veugelers


Inleiding
Integratieve empirische invalshoek
Deel 1: Waardenvormend onderwijs
Grotere zelfsturing voor jongeren, ook ten aanzien van waardenontwikkeling
Welke waarden?
Communicatieve vaardigheden om te kunnen reflecteren op en over waarden
Schoolcultuur
Waardenoverdracht versus waardenrelativering
Naar een integratieve benadering: waarden leren leren via actieve participatie
Deel 2: Speciale aandacht voor de muiticulturele samenleving
Aanpak van onderwijsachterstanden
Interetnische relaties, vooroordelen en discriminatie
Legitimatieprobleem
Deel 3: Onderzoekslijnen
Aandachtspunten in onderzoek naar de pedagogische functie van het onderwijs
Vijf onderzoekslijnen
Referenties


Besteladres

De reviewstudie is te bestellen bij:
Bureau NWO/PROO
tel.: 070 - 3151904Terug naar de rubriek Achtergronden