Een eerste impressie

Blackboardmodule
Waarden en Normen & GodsdienstonderwijsOpties en faciliteiten

Voor een toelichting op het ontwikkelprogramma van Blackboard kan men terecht op de Site http://www.blackboard.com. Daar kan men een complete handleiding van meer dan honderd pagina's downloaden.
We volstaan hier met de vaststelling dat Blackboard een reeks technische - en onderwijskundige componenten bevat, waarmee elke docent een volwaardige elektronische leeromgeving kan ontwikkelen. Hoeveel tijd zoiets kost ? Het antwoord op die vraag wordt uiteraard bepaald door omvang en de vormgeving van de inhoud. De ervaring leert dat de ontwikkeling en afronding van een elektronische module al gauw een investering vraagt van zo'n 160 uur. (Zo kost het leren plaatsen van html-pagina's met fotomateriaal en de ontwikkeling van zelftesten voor studenten aanvankelijk veel tijd.)


Een vraag uit de vijfde zelftest. In het lege veld vult de student het betreffende woord in. Blackboard beoordeelt automatisch het antwoord en geeft (desgewenst) een geprogrammeerde feedback na afloop van de zelftest.Een overzicht van de resultaten van de reflectietesten. Door te klikken op de cijfers (of op het Uitroepteken, indien nog een check moet volgen), komt het individuele werk van de studenten te voorschijn.

Maar uiteindelijk beschikt men dan ook over een eigentijds educatief medium, waarmee studenten inderdaad actief en zelfstandig kunnen studeren. En de docent kan, - dank zij de veelheid aan faciliteiten, idealiter de rol vervullen van begeleider van leerprocessen. Met behulp van de 'assessment area' (alleen toegankelijk via het besturingspaneel van de docent-instructor), kan een gedetailleerd beeld worden verkregen van het kwalitatieve studiegedrag van de afzonderlijke student. Leergedrag en studieresultaten kunnen eveneens per item worden geanalyseerd.
De docent kan elke student directe feedback geven, updates publiceren, werkopdrachten en documenten toevoegen etcetera.
Studenten beschikken op hun beurt eveneens over de nodige functionele 'tools', zoals bijvoorbeeld een elektronisch werkboek, een toegang tot de eigen voortgangsregistratie, en media voor communicatie en publikatie.
Zij zijn in principe niet meer gebonden aan het ruimtelijke domein en het vaste rooster van de opleiding, maar kunnen om het even op welke plaats of welk tijdstip hun studietaken realiseren.
Kortom, de leeromgeving van Blackboard.com bevat interessante elektronische opties en faciliteiten, die tot voor kort tot de categorie wishful thinking behoorden.

Kwaliteit en vormgeving
Het experiment met de eerste elektronische module van de Pabo Windesheim bevestigt de veronderstelling dat de traditionele processen van leren en onderwijzen op korte termijn een gans ander karakter kunnen krijgen.
Voorwaarde is wel dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.
Daarbij kan men om te beginnen denken aan voor de hand liggende zaken zoals: adequate computertrainingen voor studenten en docenten; de beschikbaarheid van voldoende computers; snelle internetconnecties en dergelijke. Maar ook aan triviale voorwaarden als een evenwichtige roosterplanning, waarbij studenten niet langer dan twee uur achter het beeldscherm zitten.
Doorslaggevend zullen vooral de didactische kwaliteit en interactieve vormgeving van het elektronische leerarrangement zijn. Bij de ontwikkeling van elektronische modules zullen docenten zich volledig dienen te verplaatsen in het leerproces van de student. Zeker wanneer de reguliere contacturen worden getransformeerd tot computeruren, zou de docent hoogst persoonlijk als een digital assistent in het nieuwe medium aanwezig moeten zijn.

Terug naar de rubriek Berichten