Info bij 'De Winkeldetective'

  Waar gaat het over ?
'De Winkeldetective' is een spannend vervolgverhaal. Het gaat over stelen, straffen, liegen en de waarheid spreken. In het verhaal zul je ontdekken dat mensen daar heel verschillend tegen aan kijken.

  Reageren
Je kunt straks twee keer op het verhaal reageren. Het is de bedoeling dat je dat niet in je eentje doet, maar met jouw groep. Dat betekent dat je eerst met elkaar in de klas gaat overleggen. Pas wanneer iedereen z'n eigen zienswijze heeft gegeven, kun je de reactie van jouw groep invullen en versturen. De binnengekomen reacties worden door studenten van de Pabo verzameld. Nieuwe reacties worden eens in de twee weken op het Prikbord geplaatst.

Naar het verhaal