W&N Netwerk

Deelnemers aan het netwerk zijn lerarenopleiders en andere deskundigen die vanuit hun werkkring actief betrokken zijn op de thematiek van waarden en normen in het onderwijs.

In het Waarden & Normen netwerk is plaats voor (informele) uitwisseling van ervaringen, lesmateriaal, artikelen en modules. Voorts kunnen vragen worden gesteld en nieuwe kennis van zaken worden gedeeld.

Met het formulier kunt u meer informatie aanvragen over het W&N Netwerk.