W&N Netwerk: Deelnemers

Wilt u ook geïnformeerd worden? Meld u aan.

De volgende deelnemers worden via het W&N-netwerk geïnformeerd:

1. Fontys Pabo, Venlo
2. Fontys Pabo, Eindhoven
3. Fontys Pabo, Veghel
4. Pabo Breda
5. Noordelijke Hogeschool, afdeling Pabo, Leeuwarden
6. Ichtus Hogeschool, faculteit educatie, Rotterdam
7. Pabo De la Salle / Leidse Hogeschool, Heemstede
8. Hogeschool Rotterdam & omstreken
9. Hogeschool Domstad Utrecht
10. Hogeschool Alkmaar, sector Opleiding Leraren Basisonderwijs
11. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Pabo Arnhem
12. Christelijke Hogeschool Ede
13. Hanze Hogeschool Groningen
14. Hogeschool Maastricht, Pabo
15. Fontys Pabo, Sittard
16. Hogeschool Brabant, faculteit pedagogisch onderwijs, Breda
17. Hogeschool Haarlem, Pabo
18. Hogeschool Edith Stein / Onderwijscentrum Twente, Hengelo
19. Chr. Hogeschool Windesheim, Zwolle
20. Gereformeerde Hogeschool, Zwolle
21. Katholieke Pabo Zwolle
22. Hogeschool IJselland Deventer
23. Christelijke Hogeschool Noord-Nederland, Educatieve Faculteit, Leeuwarden

24. Cito Arnhem
25. Vakgroep onderwijskunde KUN Nijmegen
26. Proces management primair onderwijs Den Haag
27. Amnesty International
28. KPC groep 's Hertogenbosch
29. Theologische Faculteit Universiteit Utrecht
30. Basisschool 't Wold, Zeewolde
31. Basisschool ONS, Culemborg
32. IVN - Consulentschap voor Natuur en Milieueduducatie Limburg, Roermond
33. Universiteit Twente, Enschede
34. APS, Utrecht
35. GOAC, Centrum voor Onderwijsinnovatie, 's Hertogenbosch
36. STOAS, Dronten
37. Pabo Iselinge, Doetichem
38. OBS De Marskramer, Assen