Om over na te denken

Deze lessuggestie gaat over 'helpen', als een vorm van sociaal gedrag.
Sociaal gedrag is een leergebiedoverstijgende dimensie in de Herziene Kerndoelen Basisonderwijs

Voordat je met het materiaal in deze rubriek aan de slag gaat, een paar vragen om even over na te denken:

 • Binnen de school en in de klas zijn er tal van situaties waarin leerlingen op elkaar zijn aangewezen. Kun je een paar situaties bedenken waarin leerlingen elkaar helpen ?
 • Waarom helpen zij elkaar ?
 • Waarom weigeren zij soms om elkaar te helpen ?
 • Wanneer mogen zij elkaar niet helpen ?
 • Wanneer moeten zij elkaar helpen ?
 • Organiseer jij het onderwijs zodanig dat kinderen leren samenwerken ?
 • Hoe en wanneer help jij leerlingen ?
 • Kun je het thema 'helpen' expliciet aan de orde stellen in jouw klas ?
 • Hoe voorkom je dat dit thema ontaardt in moralistisch gepraat ?
 • Kunnen leerlingen op school eigenlijk wel leren helpen ?
 • Heb jij zelf destijds op de basisschool iets geleerd over helpen ?
 • Wil je wel met dit thema aan de slag ?
 • Waarom ?
Voor de duidelijkheid: alle materialen die je onder de rubriek Lessuggesties aantreft, zijn bedoeld als bouwstenen om lessen te organiseren. Wellicht kom je zelf op nieuwe mogelijkheden. Prima; daar kun je andere collega's mee helpen !
Stuur een mail naar de Waarden & Normen site via 'Vraag & aanbod'.

Terug naar Lessuggestie 1 Helpen