Archief: 5 mei


Project 'Buren'

In het kader van de 5 mei viering 1997 heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei een projekt 'Buren' uitgevoerd. De projectgroep Waarden & Normen heeft aan dit gebeuren meegewerkt. Ondermeer door via het Internet een discussie op gang te brengen onder leerlingen van basisscholen. Zij konden via e-mail en WWW reageren op stellingen en platen.
Op de volgende pagina's vind je twee platen: 'De Flat' en 'De Buurvrouw' die werden gebruikt.
Het ligt in de bedoeling om in de rubriek KinderSite gelijksoortig materiaal aan te bieden, met het doel om leerlingen aan te zetten tot reflectie en discussie over waarden en normen.


'De Bus'

Tijdens de 5 mei viering, die in 1997 vanuit Zwolle op de radio en de tv werd gepresenteerd, vond ook de officiële introductie plaats van het eerste product van de Projectgroep Waarden & Normen: de demo CD rom 'De Bus'.
In 'De Bus' wordt een conflict tussen leerlingen en de buurvrouw van de betreffende school gethematiseerd.
Dr. J.M.M. Ritzen, de toenmalige minister van onderwijs, was getuige van een demonstratie van het multimediaprogramma door Pabo studenten.
Tot ieders verrassing bleek de minister de CD rom al eerder eigenhandig te hebben getest. Hij had er op zijn ministerie een leerzaam uur aan besteed.

Terug naar het Nieuws archief