Archief

Meningen over de stelling

'Het is goed dat kinderen samen met ouders en leerkrachten van basisscholen inzamelingsacties organiseren voor vluchtelingen uit Kosovo.

Maar wanneer kinderen de vraag stellen naar het waarom van het geweld, brengen zij hun opvoeders in grote verlegenheid...'

foto CNN

Marjolein schreef:

Het is goed voor kinderen wanneer ouders en scholen dergelijke acties organiseren. Mijn kinderen (7 en bijna 4) zijn zich, mede hierdoor, bewust geworden van een stukje van de wereld om hen heen dat NIET leuk is. Door over zulke zaken in openheid te praten, zonder zwaarmoedig te worden, krijgen kinderen een breder beeld van de werkelijkheid. Ik denk dat ze door dergelijke acties leren dat ze iets voor een ander over kunnen hebben, compassie leren voelen en leren delen met hen die niet hebben wat voor ons zo vanzelfsprekend is. Wanneer leerkrachten én ouders behalve dozen vullen (met eigen én gekochte spullen !) vooral ook praten met de kinderen en ze hun gevoelens en gedachten laten uitspreken, kunnen kinderen alle berichten én beelden, waar ze toch op mee geconfronteerd worden, een plaats geven in hun denk- en belevingswereld. Belangrijk is wel, dat het niet een tijdgebonden activiteit wordt, d.w.z. als het geen 'nieuws' meer is, praten we er niet meer over ! Tenslotte wil ik aangeven dat ouders ieder op hun EIGEN manier de 'waarom' vraag zullen beantwoorden ... net als alle andere vragen die kinderen stellen overigens ...

Jacqueline en Desiree schreef:

-Het is een goed initiatief om deze actie samen met de kinderen te voeren. Het is wel belangrijk dat je je zelf hier goed op voor bereid. Dan kan je goed inspelen op de vragen waar de kinderen mee kunnen komen.

Lonneke en Annelieke schreef:

Wij vinden dat het moeilijk is om hier iets over uit te legggen omdat je zelf ook bijna niet weet wat er nou precies aan de hand is en waarom dat er zoveel geweld is daar. Het is ook moeilijk om hier iets over te zeggen omdat je zelf niet begrijpt wat die mensen bezielt om dit te doen. Wij vinden het een moeilijk onderwerp. Je kunt natuurlijk altijd een globaal antwoord geven, maar er diep op ingaan is gewoon heel lastig.

Tom schreef:

De waaromvraag blijft het moeilijkst. Die vraag kan naar mijn idee pas goed worden opgepakt als eerst is nagedacht over: wat er precies aan de hand is; wat de voorgeschiedenis is; welke belangen er spelen; welke visies de betrokkenen hebben op het gebeuren; welke mensenrechten er in het geding zijn; etcetera. Daar ligt een eerste taak voor onderwijsgevenden. Dat betekent wel dat je als onderwijsgevende een boel zaken op een rij moet zien te krijgen. Vervolgens komt dan de belangrijke vraag, nl.: welke kennis voor de leerlingen in jouw klas pedagogisch van belang kan zijn. Dat moet je helder zien te krijgen. Een tip: Per Expresse (CMO) biedt een goede oriëntatie. Zie: http://www.cmo.nl/pe/pe.html
Op dezelfde site vind je ook het platform voor mensenrechteneducatie. Zie: http://www.cmo.nl/platform-mre/index.html

frits wiegant schreef:

Inzamelingen voor Kosovo zijn inderdaad erg goed. Vooral als de kinderen daardoor kunnen leren dat dat een beter doel dient dan inzamelingen voor rommelmarkten die er alleen toe dienen om je zelf te verrijken. en als de kinderen naar het waarom vragen zou het goed zijn als opvoeders de situatie in een cultureel/historisch perspectief zouden plaatsen. In de 80-jarige oorlog en daaromtrent was het in Nederland ook zo als daar nu. En we hebben geleerd tolerant te zijn en respect te hebben voor anderen

Marianne schreef:

De 'waaromvragen' zijn in de regel moeilijk te beantwoorden. - Zeker als via de media de ellende en het lijden in de grote wereld heel dichtbij komen.
Dat neemt niet weg dat opvoeders samen met kinderen /leerlingen die moeilijke vragen zouden moeten oppakken en verkennen. Vooral als 'goed' en 'kwaad' een rol spelen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de opvoeder zich uit de dialogische situatie terugtrekt en de kinderen/ leerlingen (uiteindelijk) aan hun lot overlaat...
Opvoeders zouden om te beginnen moeten reflecteren op de oorzaken van hun eigen verlegenheid.

liesbeth en selma schreven:

liesbeth en selma het is goed dat basisscholen af en toe inzamelingsakties organiseren en zeker bij zoiets als kosovo, op deze manier krijgen kinderen een breder wereldbeeld en worden ze betrokken bij wat er gaan de is. het tweede deel van de stelling dat ouders in verlegen worden gebracht door vragen van de kinderen over het waarom van het geweld hoeft helemaal niet waar te zijn. iedere ouder/opvoeder reageert weer op zijn eigen manier. bovedien heeft een kind behoefte aan duidelijkheid en recht op het weten wat er in de wereld afspeeld

Berrie Heesen schreef:

De uitspraak verdient nauwelijks de kwalificatie: stelling. Op deze manier wordt een debat in de kiem gesmoord. Om het niet bij kritiek te laten, praat eens met kinderen over wat ze van Kosovo vinden. Enkele uitspraken van kinderen van de Statenschool te Dordrecht:
'Het is het een of het ander: of Joegoslavië doodt mensen of de NAVO. Er gaan altijd mensen dood.'
'Het kan overal gebeuren ook bij ons als Friesland ofzo apart wil en niet meer bij Nederland wil horen, dan kun je ook oorlog krijgen.'
'We moeten wel helpen, waarom hebben we anders een leger. Bij ons is er al lange tijd geen oorlog geweest en anders hebben ze niks te doen.'
'Joegoslavië is een arm land en Nederland is rijk, daardoor zal er hier niet zo snel oorlog komen.'
Uitspraken zijn opgenomen in de Nieuwsbrief: filosoferen met kinderen.