Discussie

In deze rubriek komen kwesties aan de orde,
die te maken hebben met waarden en normen.

Wil je een bijdrage leveren aan de meningsvorming ?
Aarzel niet en reageer op de stelling van de maand !

Stelling van deze maand
(het taboe in de lerarenopleiding)

Meningen over de stelling

Jouw mening

Archief
Over waarden en normen gesproken...
Kosovo
Taak van de school