Archief

Meningen over de stelling

'Als ouders hun kinderen niet opvoeden,
moet de school die taak overnemen...'

ghaja schreef:

Ik zou het best wel willen,als ik van die 'onopgevoede ' kindjes in de klas zou hebben. Maar het kan gewoon niet, er is tijd tekort> Ook al zou je het doen, thuis worden ze toch weer 'verpest'. De ouders moeten worden opgevoed, daar moeten we samen , d.w.z. de hele maatschappij voor zorgen!

Ger schreef:

Wat is dan de school? De filosofie van de school? De houding van de lesgevers? Veel invloed hebben deze m.i. niet op de opvoeding. Al zouden ze dat wel vaak zo willen. De invloed van de school niet overschatten, jongens.

Kim schreef:

Daar ben ik wel eens bang voor ja. Toch denk ik dat dat nooit kan. Als ouders heb je een heel andere band met je kinderen, een bloedband (in de meeste gevallen). Als je merkt dat een kind thuis iets mist dan kun je dat op school zo goed mogelijk proberen te bieden. Loopt de situatie echt uit de hand thuis, dan zul je daar eerst met het team over moeten spreken en in het uiterste geval zou je een vertrouwensarts in kunnen schakelen. De mogelijkheden voor jou als leerkracht zijn, denk ik, heel beperkt wat opvoeding betreft. Die moet je m.i. niet overschatten. De taak van opvoeden ligt toch eerst en vooral bij de ouders. Ik denk wel dat er een bepaalde overeenstemming moet zijn in de over te brengen normen en waarden.

Wilbert schreef:

Nee, thuis zitten kinderen in een heel ander klimaat dan op school. Thuis geef ze ze liefde. Dat gebeurt op school ook, maar toch anders. Je bent in een grote groep, en leert zo hele andere dingen als thuis. School en thuis zijn beide belangrijk, maar kunnen elkaar niet vervangen. Je kunt school eerder weglaten dan thuis. Bij dat laatste kun je ook bewijzen vinden in andere culturen, die geen scholen kennen.

Annelieke schreef:

Ik ben het deels met deze stelling eens. Natuurlijk voedt de school mee op maar het is niet de taak van de school om een kind volledig op te voeden en kan dit ook niet doen, ten eerste omdat daar de tijd niet voor is en er zijn ook teveel leerlingen om deze taak als leraar op je te nemen. Het is een kwestie van wil die school de taak op zich nemen en niet dat de school die taak op zich moet nemen.

John schreef:

Judith Harris vindt dat ouders nauwelijks van betekenis zijn. Erfelijkheid speelt een grotere rol dan we dachten, is haar mening. De groep is belangrijker. Als dat zo is wordt de rol van de school ook groter.

Emel en Babette schreef:

Wij vinden dat de school de opvoeding niet moet overnemen, maar samen met de ouders moet bepalen. De ouders voeden het kind voor het grootste gedeelte op, maar de school heeft het kind voor een lang gedeelte onder zijn hoede. Dus de school maakt wel degelijk een deel uit van de opvoeding.

Arnold Reijnen schreef:

Wat is er mis met het uitgangspunt "Het gezin is de hoeksteen van de maatschappij"? Als er in de maatschappij iets fout gaat, moet de school het maar oplossen. En dat zou nog zo erg niet zijn, als we er maar deskundig genoeg voor waren, als we er maar ruimhartig voor gefaciliteerd zouden worden. Maar dat is meestal niet zo. Voor mij zijn de ouders op de eerste plaats verantwoordelijk voor hun kind, en dus voor hun opvoeding. Ouders kiezen een school die bij hen en hun kind past. Het is een plus als op school en thuis dezelfde normen en waarden gehanteerd worden. Daarom is veelvuldig overleg tussen school en thuis noodzaak. Maar omdat het gezin bij veel ouders niet meer op de eerste plaats komt, maar werk, carriere en inkomen, hebben de meeste ouders "geen tijd", en moet de school het vaak alleen oplossen.

Alinda schreef:

Het is niet of de ouders of de school. Opvoeden doe je samen. De ouders sturen hun kind naar jou als leerkracht en vertrouwen erop dat jij voor die tijd de opvoeding overneemt. Er moet dus veel overleg en samenspraak plaatsvinden tussen de leerkrachten van een school en de ouders. De ouders moeten de uitgangspunten van de school weten. Ik vind dat opvoeden door ouders en door school in elkaars verlengde horen te liggen.

Marcel Bos schreef:

of-of denken is niet de aanpak, het gaat om het breed, in de gehele samenleving (school, thuis, bedrijfsleven etc. bespreken van waarden en normen. W&n zijn geen ziekte die je kunt overdragen, maar alleen door het voortdurend benoemen en bespreken leerlingen en studenten ervane bewust maken.

Liesbeth schreef:

Ik denk dat je als leerkracht altijd bezig bent met opvoeden. Het moet alleen geen taak van 24 uur per dag worden. Ik denk dat ouders in eerste instantie is goed moeten gaan nadenken of ze kinderen willen en of ze ook in staat zijn ze op te voeden. Kinderen zijn geen pop en zo worden velen wel behandelt. Misschien moet je als school de ouders opvoeden, zodat zij beter in staat zijn een kind op te voeden.

Tom Westhoff schreef:

Enigszins gevaarlijk aangezien we dan in de situatie kunnen komen van Stalin waarin de communisten de taak van de ouders overnamen en de kinderen opvoedden volgens de ideeen van de partij. Maar ik zie ook de ontworteling van de allochtonen in Amsterdam en elders, de normloosheid en het alcoholprobleem van de autochtonen en ben bang dat in sommige gevallen de staat de opvoeding van de ontspoorden zal moeten overnemen.

Pepijn en Maaike schreef:

Opvoeden doe je altijd als leerkracht, maar het is niet de bedoeling dat je dit volledig overneemt. Als beginnende leerkrachten denken wij dat dit niet mogelijk is met 30 leerlingen in je klas. Als leerkracht kun je proberen het contact met ouders te verbeteren en van gedachten wisselen over opvoeden. Zo kun je ongemerkt invloed uitoefenen op de opvoeding van de ouders.

Niels schreef:

De school moet de ouders het goede voorbeeld aanreiken. Je kunt de opvoeding van de ouders overnemen zodra je de kinderen in de klas hebt, maar daarred je het niet mee als je de kinderen terugstuurt naar een opvoedkundig niemandsland. Ik denk dat je de ouders moet aanreiken wat een goede opvoeding is.

erik schreef:

Daar gaat het wel steeds meer naar toe, maar de grenzen zijn snel bereikt. Wat mag je nog doen zonder toestemmoing? Wie bepaalt welke accenten die opvoeding krijgt?

toine schreef:

Dat gaat te ver. De school moet een inspanning doen om de ouders hun verantwoordelijkheid alsnog te laten nemen. Opvoeden doe je samen. Opvoeden op school zonder basis thuis is als beleg op het brood: te weinig (op)voedingswaarde.

Fred en Henk schreef:

Indien de ouders hun verantwoordleijkheid verzaken, dient de maatschappij, in casu de overheid, in te grijpen. Dat betekent wel meer geld en voorzieningen, omdat een leerkracht niet tegelijkertijd oppas en maatschappelijk werker te zijn.

Ingeborg schreef:

Ik denk dat je als school moeilijk de opvoedingstaak van de ouders kunt overnemen. Wel kun je binnen de beperkte tijd jouw normen en waarden toepassen of overbrengen binnen de lessen die je verzorgd of in de manier waarop je met de kinderen omgaat.

jose schreef:

School kan/mag ouders bewust maken van hun taak in dit geheel. Als school ben je sowieso 'opvoeder', maar ouders kunnen en mogen hun taak niet afschuiven!!

Rinske schreef:

Nee, dat moet de school zeker niet. De opvoeding ligt bij de ouders. De school, die de ouders kiezen voor hun kinderen zal ook in die lijn van hun opvoeding is.

Bart schreef:

NEE, wie gaat bepalen wat opvoeden is???? Toch niet de school!