Informatie W&N KinderSite
Doel
  De W&N KinderSite is allereerst bedoeld als een plaats waar leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs actief kunnen communiceren over kleine en grote morele kwesties.
  De W&N KinderSite is tegelijk een inspirerende leeromgeving voor studenten, onderwijsgevenden, lerarenopleiders en alle anderen die zich direct betrokken weten bij aspecten van de morele opvoeding in de context van het basisonderwijs.
Inhoud
  Bij de ontwikkeling van het inhoudelijk ontwerp hebben de twaalf aspecten in het Concept van Lickona als zoekraster en referentiekader gefungeerd.
  Op de site KinderSite worden in diverse rubrieken uiteenlopende items aangeboden. Soms spelen zij in de directe leefomgeving van leerlingen, soms gaat het om kwesties uit de grote mensenwereld.
  In elke editie van KinderSite komt een thema aan de orde. In de eerste editie gaat het om verschillende manieren van zien. Het voorliggende arrangement bevat onder andere een speelse oriëntatie op vragen rond de menselijke waarneming.
  Tevens worden twee verhalen aangeboden, die kunnen bijdragen aan de bewustwording van verschillende zienswijzen op de werkelijkheid. Beide verhalen zijn interactief opgezet en nodigen uit tot samenwerkend leren.
  De zienswijzen binnen de eigen groep kunnen ter publicatie naar de redactie van de KinderSite worden verstuurd. De bijdragen van leerlingen worden gezien als een essentieel onderdeel van KinderSite.
Organisatie
  De Projectgroep Waarden & Normen draagt de eindverantwoordelijkheid voor de W&N KinderSite.
  Het onderhoud wordt (roulerend) toevertrouwd aan studenten en lerarenopleiders van Pabo's die participeren in het landelijke Pabo Netwerk Waarden & Normen.
Reageren
  Wil je reageren op de inhoud van de W&N KinderSite ?
Vragen, commentaar en suggesties zijn altijd van harte welkom.
Zeker bij deze eerste experimentele editie.
Naar KinderSite