Concept Thomas Lickona

Twaalf aspecten

Aspecten in de klas
1)De onderwijsgevende als moreel model
2)De klas als morele gemeenschap
3)Regels voor onderlinge omgang
4)Medezeggenschap
5)Waarde(n)volle leerinhouden
6)Samenwerkend leren
7)Intrinsieke leermotivatie
8)Ethisch reflecteren
9)Conflictoplossend leren
Schoolbrede aspecten
10)De morele schoolcultuur
11)De relatie school - ouders - leefomgeving
12)De maatschappij als leeromgeving

Terug naar het concept van Lickona