Leven doe je niet in je eentje, maar met elkaar. Om goed met elkaar om te gaan zijn leefregels nodig. Thuis, op school en in de maatschappij. We willen graag dat ons leven leefbaar is en de moeite waard. Dat kan, als we bijvoorbeeld elkaar respecteren en op een verantwoordelijke manier omgaan met onszelf en onze wereld. Maar ja, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In de alledaagse praktijk is dat niet altijd even eenvoudig. Al was het maar omdat mensen soms heel verschillende zienswijzen hebben op wat goed is en juist. Daarover gaat het verhaal. Je kunt er met elkaar over praten.
En heb je vragen ? Stuur dan een bericht naar de redactie van KinderSite.

De Winkeldetective

Vooraf

Naar het verhaal