Concepten

Pedagogische opdracht
In Nederland wordt de pedagogische opdracht van het onderwijs getypeerd als een complexe aangelegenheid, waarin drie aspecten samenkomen:

  1. de voorbereiding van de leerlingen op het leven in de democratische samenleving,
  2. de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing en
  3. de verhoudingen binnen scholen.

De uitdaging voor het onderwijs is: hoe geef je binnen de situatie van de school aan het een en ander vorm en inhoud. De volgende pagina's bieden informatie ten aanzien van drietal schoolbrede uitwerkingen.

In het Concept van Lickona, het Child Development Project, en de Uitgangspunten van de Character Education Partnership zijn de drie bovengenoemde aspecten van de pedagogische opdracht terug te vinden. In Amerika wordt de pedagogische opdracht van het onderwijs omschreven als 'Character Education'.

Concept Thomas Lickona

Concept Child Development Project

Concept Character Education Partnership