Archief
Berichten uit de periode januari 1999 tot en met april 1999

Dr. A.A.M. Kinneging over de vier kardinale deugden
De rechtsfilosoof Kinneging staat alom bekend om zijn vurig pleidooi voor de deugdenethiek. Zijn meest recente beschouwing in het Dagblad Trouw is geplaatst in de rubriek Artikelen.
16 april 1999

Nieuwe stelling ter discussie
In de rubriek discussie is een nieuwe stelling van de maand geplaatst. Met uw reactie kunt u bijdragen aan de pedagogische bezinning op een morele kwestie.
14 april 1999

Onderwijswerkplaats
Nu de eerste editie van KinderSite vorm en inhoud heeft gekregen, gaat de projectgroep Waarden & Normen investeren in de uitbouw van de Onderwijswerkplaats. Tevens wordt een begin gemaakt met het onder de aandacht brengen van de Site Waarden & Normen bij studenten van de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs. Lerarenopleiders die beschikken over relevante materialen worden bij deze uitgenodigd contact op te nemen met de site-coördinator Johan Valstar
7 april 1999

Nieuwe bijdragen
Onlangs werden in de rubriek Artikelen nieuwe bijdragen geplaatst van drs. Han. Leeferink (KUN), dr. Gert-Jan Vreeke (VU) en dr. Tjeert Olthof (RUU).
7 april 1999

Vermelding op internationale site
Sinds kort wordt de Site Waarden & Normen als related site aangeboden bij de links van de Internationale Site Moral Development and Education ( A Special Interest Group Affiliated with the American Educational Research Association). De SIG-MDE site- manager Dr. Georg Lind reageerde met waardering op de Site W&N:
"I certainly will also refer to your very informative web site for my students."
http://www.uni-konstanz.de/SIG-MDE/
7 april 1999

'Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag'
Dat was het boeiende hoofdthema van de Landelijke Pedagogendag 1999, die werd ingezet met een kritisch referaat van professor dr. W. van Haaften. Hij stelde onder andere de re-actieve liberale optiek van de overheid ter discussie.
De bezoekers konden kiezen uit een groot aantal lezingen (overzicht bijdragen). De diverse bijdragen worden gepubliceerd in een nog te verschijnen Congresboek.
De Pedagogendag 1999 werd georganiseerd door de Afdeling Algemene en Gezinspedagogiek van de Rijksuniversiteit Leiden in samenwerking met het Werkverband Wijsgerige en Historische Pedagogiek van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen.
31 maart 1999

Reacties via 'Vraag & Aanbod'
Bezoekers van de Site W&N blijken inmiddels de mogelijkheden van de Rubriek Vraag & Aanbod te hebben ontdekt. Er worden tot nu toe met name vragen gesteld. Bijvoorbeeld omdat men meer wil weten over het project. Of omdat men op zoek is naar specifiek lesmateriaal. Onlangs vroeg een student om per kerende mail hulp te bieden bij het maken van een scriptie. De student werd door ons geattendeerd op een aantal locaties en op de optie zoeken in het menu van de site. Vragen zijn altijd welkom. Zij worden in de regel binnen 24 uur beantwoord.
25 maart 1999

Moral Development and Education - AERA Montreal 1999
In de eerste week van de maand mei zal op deze site een reportage worden geplaatst van de jaarlijkse conferentie van de American Educational Research Association. De conferentie vindt dit jaar plaats in Montreal. In de reportage zal vooral aandacht worden besteed aan de sessies van de Special Interest Group Moral Development and Education.
25 maart 1999

W&N KinderSite vanaf 22 maart toegankelijk
Vanaf 22 maart is de W&N KinderSite toegankelijk. Via de rubriek KinderSite - Informatie op de W&N site kan worden doorgeklikt naar de site KinderSite, die speciaal werd ontwikkeld ten behoeve van leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. In de eerste editie van KinderSite maken leerlingen onder andere kennis met de kwestie van verschillende zienswijzen. Met behulp van een tweetal verhalen ('De allerbeste bomenklimmer' en 'De winkeldetective') worden zij uitgenodigd zich te verdiepen in conflicterende perspectieven, die mensen er op na kunnen houden.
Bij het inhoudelijk ontwerp van de eerste editie vormde de theorie van Robert Selman ('Levels of perspective taking') een belangrijk oriëntatiepunt. Zoals bekend wordt het vermogen om vanuit verschillende perspectieven te denken, beschouwd als een essentiële voorwaarde voor de morele ontwikkeling.
Op termijn zal de KinderSite worden onderhouden door studenten van diverse Lerarenopleidingen voor het Basisonderwijs.
10 maart 1999

Themagroep Pedagogische Opdracht actief
op het Velon Congres 1999

Inaugurele rede Fred Korthagen in Studielandschap W&N site
'Leraren leren leren - realistisch opleidingsonderwijs, geïnspireerd door Ph. A. Kohnstamm' is de titel van de rede die werd uitgesproken door dr. F.A.J. Korthagen bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op de Kohnstamm-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. De oratie is te vinden in de studiehoek Artikelen.

De Waarden & Normen site
De afgelopen weken is hard gewerkt aan de invulling van de diverse rubrieken.
Fase 1 is nu afgerond, maar de ontwikkeling van deze dynamische site gaat verder.
Per januari 1999 volgt een experimentele ronde, waarbij studenten en docenten van de direct betrokken Pabo's met deze nieuwe leeromgeving aan de slag gaan.
In februari wordt een landelijk experiment uitgevoerd met medewerking van de participanten in het Pabo Netwerk W&N.

Onderzoek
In februari 1999 wordt een onderzoek opgezet naar de uitwerking van de pedagogische opdracht in het kader van de ICT-ontwikkeling bij de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs. Daarbij zal de nieuwe multimediale W&N-leeromgeving (CD Rom annex site) in het middelpunt van de belangstelling komen te staan.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Presentaties

De projectgroep Waarden & Normen timmert aan de weg. Op 18 januari vond onder grote belangstelling de eerste regionale presentatie plaats (Studiedag EOS / Zwolle). Lerarenopleiders konden kennismaken met de Waarden & Normen Site in ontwikkeling. Zij werden uitgenodigd commentaar te leveren en aangemoedigd om bijdragen in te sturen ten behoeve van de verdere uitbouw van de W&N Site.
Tijdens het landelijke VELON Congres (Woudschoten 22 en 23 maart) zal de projectgroep de recente ontwikkelingen presenteren aan het forum van de lerarenopleiders in Nederland. Tevens zal op het VELON Congres de W&N KinderSite voor het eerst publiekelijk worden gedemonstreerd.

Voor verdere berichtgeving over regionale bijeenkomsten verwijzen wij naar de rubriek Netwerk Waarden & Normen.

(18 januari 1999)