Studiehoek 7: Documenten

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden
Art. 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. (Complete versie)
http://www.eur.nl/frg/grondwet.html

The Human Rights Web
Human Rights Emergencies / What are Human Rights? / An Introduction to Human Rights / A Short History of the Human Rights Movement / Biographies of Prisoners of Conscience / United Nations Documents / Other Documents / Human Rights Issues, Debates, and Discussions / Getting Started: A Primer for New Human Rights Activists / Join a Human Rights Organization!
http://www.hrweb.org

The Convention on the Rights of the Child [Full Text of Convention]
Preamble / Part I: Substantive Provisions / Part II: Implementation and Monitoring / Part III: Final Clauses
http://www.unicef.org/crc/text.htm

Children and Their Rights
The Convention on the Rights of the Child UNICEF About The Convention | The Process | Its Status I Resources | Current Issues | Making a Difference
http://www.unicef.org/crc

Aspen Declaration
on Character Education (1992). Basisdocument voor de samenwerking van een groot aantal organisaties.
http://www.charactercounts.org/aspen.htm

Character Education Manifesto.
Beginselverklaring van het Center for the Advancement of Ethics and Character, Boston University.
http://www.newhorizons.org/restr_charman.html

Eleven Principles of Effective Character Education (1995)
Het referentiekader van de organisaties die samenwerken in the Character Education Partnership.
http://www.character.org

Six Pillars Character Counts Coalition
De funderende uitgangspunten van de gelijknamige coalitie.
http://www.charactercounts.org