Concept Character Education Partnership (CEP)

Doelstellingen
De CEP is een nationale en onpartijdige koepelorganisatie in Amerika waar tal van uiteenlopende organisaties in participeren.
Doelstellingen zijn onder andere: de bevordering van morele verantwoordelijkheid, het ethisch handelen en de versterking van het besef van goed burgerschap onder de jeugd. Deze doelstellingen laten zich verklaren als reactie op een reeks van sociaal - maatschappelijke problemen en de zorg voor het behoud van de leefbaarheid van de Amerikaanse samenleving.

Waarden
'Core values' van de CEP zijn waarden als: 'caring, honesty, fairness, responsibility, respect for self and others'.
Een vooronderstelling is dat de betreffende waarden voor de gehele democratische samenleving gelden; omdat zij de menselijke waardigheid en het algemeen welzijn bevorderen.

Aktie
Het CEP is aktief op tal van fronten. Men voert discussies over relevant deelthema's, belegt conferenties, doet onderzoek, bevordert deskundigheid, draagt zorg voor de verspreiding van kennis, stimuleert de ontwikkeling van onderwijsprogramma's, verleent ondersteuning aan scholen, enzovoort.
Kortom, wie een indruk wil krijgen van de ontwikkeling van 'het morele geweten' in het Amerikaanse onderwijs kan terecht op de CEP Site.

De elf uitgangspunten van de CEP zijn geformuleerd door Tom Lickona, Eric Schaps en Catherine Lewis.

Thomas Lickona is werkzaam aan de State University of New York (Cortland).
Eric Shaps en Catherine Lewis zijn respectievelijk president en research director van het Developmental Studies Center, Oakland California. Lewis is tevens verbonden aan the University of California.

De auteurs maken ten aanzien van de uitgangspunten van de CEP een nadrukkelijk voorbehoud:

" 'Er is geen vaste formule of methode voor effectieve vorming in waarden en normen, maar er zijn wel een aantal belangrijke basisprincipes'.
Elf uitgangspunten van de Character Education Partnership