Concept Thomas Lickona

Denken en doen

Lickona pleit voor een vorm van 'character education', waarbij zowel de morele kennis (cognitief en affectief) als het morele handelen worden bevorderd. Sleutelwoorden bij zijn benadering zijn respect en verantwoordelijkheid.

Lickona benoemt in totaal twaalf samenhangende aspecten die een rol spelen bij de ontwikkeling van waarden en normen in de school. Daarvan situeert hij er negen binnen de klas. De drie resterende aspecten hebben te maken met de schoolcultuur en de 'buitenwereld'.

Site Lickona http://www.cortland.edu/www/c4n5rs/12pnt_iv.htm

The return of character education' Thomas Lickona (1993)