Studiehoek 2: Artikelen

Voor de recent geplaatste artikelen is een  geplaatst.

Duitstalige artikelen
Engelstalige artikelen


Nederlandstalige artikelen

Enkele sleutelbegrippen ter oriëntatie
Projectgroep Waarden & Normen.

Inaugurele rede dr. F.A.J. Korthagen
Leraren leren leren
Realistisch opleidingsonderwijs, geïnspireerd door Ph. A. Kohnstamm

Rede, uitgesproken door dr. F.A.J. Korthagen bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op de Kohnstamm-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam.
 
Over Kennis en Waarden
Grenzen en Mogelijkheden van Morele Opvoeding op School
Dr. Cees Klaassen, Katholieke Universiteit Nijmegen

Partners in opvoeding in het basisonderwijs
Ouders en docenten over de pedagogische opdracht en de pedagogische afstemming tussen school en gezin.
Onderzoek Katholieke Universiteit Nijmegen

Meer over 'Partners in opvoeding in het basisonderwijs'
  - Samenwerken aan opvoeding (1)
  - De leerkracht als opvoeder (2)
  - Het gesprek over opvoeding (3)
Artikelen uit: 'De wereld van het jonge kind'
drs. Han Leeferink, Katholieke Universiteit Nijmegen

Opvoeden in het voortgezet onderwijs
Leerlingen, ouders en docenten over de pedagogische opdracht en de afstemming tussen gezin en school.
Onderzoek Universiteit van Amsterdam

Op weg naar pedagogisch meesterschap
Dr. Cees Klaassen, Katholieke Universiteit Nijmegen

De herontdekking van de pedagogische professionaliteit
Dr. Cees Klaassen, Katholieke Universiteit Nijmegen

Morele opvoeding in intercultureel perspectief
Max Dohle

Waarden: de moeite waard ?
Enkele gedachten bij een "nieuw" leergebied in het basisonderwijs
Dr. Bert Roebben, Theologische Faculteit Tilburg -
Faculteit Godgeleerdheid K.U. Leuven

De ontwikkeling van empathie in het tweede levensjaar;
de invloed van gehechtheid en inductie

Drs. I.L. van der Mark, Afd. Algemene en Gezinspedagogiek
van de Rijksuniversiteit Leiden

Empathie, gehechtheid en morele opvoeding
Theoretische exploratie tijdens de Landelijke Pedagogendag 1999 georganiseerd door de Universiteit Leiden en de NVO.
Dr. Gert-Jan Vreeke, Vrije Universiteit Amsterdam

Implicaties van onderzoek naar morele emoties
Afsluiting themasessie tijdens de Landelijke Pedagogendag 1999 georganiseerd door de Universiteit Leiden en de NVO.
Dr. Tjeerd Olthof, Universiteit Utrecht

Een beschouwing over de vier kardinale deugden
verstandigheid, rechtvaardigheid, moed en gematigdheid

Dr. A.A.M. Kinneging, Rijksuniversiteit Leiden.

Ethisch leren reflecteren
Een oriëntatie voor studenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs.
drs. Johan Valstar, Christelijke Hogeschool Windesheim

De school als morele leeromgeving
Kanttekeningen bij de pedagogische opdracht
drs. Johan Valstar, Christelijke Hogeschool Windesheim

Het perspectief en de ontwikkeling van waarden
Lezing VELON Congres 1995 Ede
drs. Johan Valstar, Christelijke Hogeschool Windesheim

De uitdaging van het constructivisme
Enkele onderwijskundige kanttekeningen bij de verschuiving van produktgericht onderwijs naar procesgericht onderwijs.
drs. Johan Valstar, Christelijke Hogeschool Windesheim

Waarden en Normen in het Amerikaanse schoollokaal
drs. Johan Valstar, Christelijke Hogeschool Windesheim

Waarden in de opleiding, een voorbeeld uit de aardrijkskunde
Lex Stomp, Christelijke Hogeschool Windesheim

Visies op opvoeden en onderwijzen
Drie visies op opvoeden en onderwijzen worden kort besproken in relatie tot het projekt "Normen en Waarden"
John Bronkhorst, Hogeschool Edith Stein OCT

De start van een multimediale leeromgeving
Hans Meerveld, Gereformeerde Hogeschool Zwolle

 
Duitstalige artikelen

Moralische Dilemma-Diskussion / Leading a Dilemma-Discussion
Dr. Georg Lind (1997)
Online Artikel (Deutsch / English )
Mit Ablaufschema einer Moralisches Dilemma-Diskussion / With Scheme for Moral Dilemma Discussions. Site Moral- und Demokratie-Psychologie (Psychology of Morality and Democracy)
http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/edu/dildisk-e.htm

Moral und Bildung - Eine Kritik von Kohlbergs Theorie der moralisch-kognitiven Entwicklung 2., korrigierte Aufl. Konstanz 1998
Dr. Georg Lind (1998)
Online Volltext (271 Seite) im Format PDF.
Internet-Dokumenteserver der Bibliothek der Universität Konstanz.
Moral und Bildung ist ein wissenschaftlicher Text. Er faßt die Forschung des Autors über einen Zeitraum von fast zwanzigJahre zusammen und schlägt auf der Grundlage dieser Forschung eine neue Theorie des moralischen Verhaltens und der Moralentwicklung vor. http://www.uni-konstanz.de/ZE/Bib/habil/lind/lind.htm

 
Engelstalige artikelen

Teaching Values in Social Studies Education, Past Practices and Current Trends
Dr. James S. Leming
Online Article Utah State Office of Education
http://www.usoe.k12.ut.us/curr/char_ed/fedproj/hist/teaching.htm

Lies, Secrets, Partnerships and Institutions
Dr. Hugh Sockett
Online Resources The Curriculum and Pedagogy Institute University of Alberta 1997
http://ernie.educ.ualberta.ca/cpin/resources/sockett2.htm

Caveat Emptor: Children and Parents as Customers
Dr. Hugh Sockett
Online Resources The Curriculum and Pedagogy Institute University of Alberta 1997
http://ernie.educ.ualberta.ca/cpin/resources/sockett1.htm

Does the School have a Pedagogical Task ?
Dr. Siebren Miedema
Online Resources The Curriculum and Pedagogy Institute University of Alberta 1997
http://ernie.educ.ualberta.ca/cpin/resources/res-miedema.htm

The Dark Side of Zero Tolerance: Can Punishment Lead to Safe Schools?
Dr. Russ Skiba and Dr. Reece Peterson
Online Article Phi Delta Kappa International
http://www.kiva.net/~pdkintl/kappan/kski9901.htm

Competitive Grading Sabotages Good Teaching
Dr. John D. Krumboltz and Dr. Christine J. Yeh
Online Article Phi Delta Kappa International
http://www.kiva.net/~pdkintl/kappan/krumbol.htm

Rethinking the Benefits of the College-Bound Curriculum, Escaping Academic Captivity
Dr. Nel Noddings
Online Article Phi Delta Kappa International
http://www.kiva.net/~pdkintl/kappan/noddings.htm

Expressive morality in a collaborative learning activity: The creation of moral meaning
Dr. Cary Buzzelli and Dr. Bill Johnston
Online Article (AERA 1997)
http://education.indiana.edu/~cbuzzell/moral.html

The use of multimedia learning environments in teacher training colleges.
Ontwerptechniek en eerste resultaten van een tweetal geintegreerde multimediale leeromgevingen (Waarden en Normen en Mile Nederlands).
John Bronkhorst, Hogeschool Edith Stein OCT

http://www.uic.edu/~lnucci/MoralEd/index.html
Benaderingen van morele ontwikkeling bij Piaget, Kohlberg, Turiel en Gilligan. Dit overzichtsartikel is gepubliceerd op de site 'Studies in Moral Development and Education'.

http://www.uic.edu/~lnucci/MoralEd/index.html
Het archief van de site 'Studies in Moral Development and Education' en de serie 'artikelen van de maand' bieden veel studiemateriaal. De verzameling artikelen wordt regelmatig aangevuld met nieuwe bijdragen van experts en geeft een indruk van recente ontwikkelingen in de USA.

http://www.humboldt.edu/~cr2/psy200/kohlberg.html
Essays over de optiek van Lawrence Kohlberg ten aanzien van morele ontwikkeling: Deel I: The Philosophy of Moral Development. Deel II: The Psychology of Moral Development.

http://users.aol.com/churchward/hls/stages.html
De fase-gerichte benadering van classroom discipline. Deze benadering van Churchward staat bekend als het 'Honor Level System'.

http://www.quasar.ualberta.ca/ddc/incl/solomon.htm
Achtergronden bij het Child Development Project. Een hoofdstuk uit: "Restructuring for Caring & Effective Education" © 1992 Paul H. Brookes Publishing Co. Zie op deze site voor het CDP ook de documenten.

http://www.nwrel.org/scpd/sirs/6/cu11.html
Artikel Teaching Thinking Skills, uit de 'School Improvement Research Series' (Cotton).
 
http://www.nwrel.org/scpd/sirs/7/cu13.html
Artikel Developing Empathy in Children and Youth, uit de 'School Improvement Research Series'(Cotton).

http://www.gene.com/ae/21st/SER/BE/teachingc.html
Artikel 'Factors Influencing The Way In Which Decisions Are Made'. 'School Improvement Research Series' (Carolyn Csongradi).

http://www.nwrel.org/scpd/sirs/9/c018.html
Artikel Peer and Cross-Age Tutoring, uit de 'School Improvement Research Series' (Kalkowski).

http://www.nwrel.org/scpd/sirs/10/c019.html
Artikel Educating for Citizenship, uit de 'School Improvement Research Series' (Cotton).

http://www.wpi.edu/~isg_501/bridget.html#Coop
Actief en samenwerkend leren. Een artikel van Bridget M. Smyser, Worcester Polytechnic Institute.

http://www.ncrel.org/sdrs/areas/rpl_esys/collab.htm
Een artikel van M.B. Tinzmann e.a.: What Is the Collaborative Classroom?

http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/
Psychology of Morality and Democracy Wetenschappelijke syllabus van dr. Georg Lind, Universität Konstanz / Germany.

http://www.uni-konstanz.de/SIG-MDE/
Special Interest Group Moral Development and Education (AERA / MDE-SIG). Deze web-page is bedoeld voor leden van de internationale SIG Moral Development and Education. Web-site manager: Georg Lind, University of Konstanz, Germany.